Logo

Oscar Damberg

Leg. Psykolog

Som psykolog har jag fokuserat särskilt på hur vi kan förstå vilka metoder som är mest effektiva för att hantera psykologiska utmaningar. Många år av intensiv efterforskning har nu lett fram till min psykologmottagning och konsultation. Här vill jag delge mina kunskaper om evidensbaserade metoder och psykologisk vetenskap. Jag brinner för att förstå mina klienters behov och ge professionell hjälp av genomgående hög kvalitet. Du ska vara trygg i att bästa tillgängliga kunskap och branschstandard ska beaktas i mitt arbete. Vill du veta mer om mig eller mitt erbjudande är du varmt välkommen att ta kontakt.

Mitt Arbetssätt

På min psykologmottagning erbjuds insatser som är noggrant utvalda för de områden jag arbetar inom. Med hjälp av beprövade metoder och vetenskap underlättas processen mot förbättring. Etablerad kunskap ska få genomslag i din behandling, utredning eller konsultation. Jag gör kontinuerligt översikter för att följa de senaste rönen inom behandling, utredning och annan psykologisk forskning som är relevant för de klienter som söker. Jag beaktar alltid de metoder som etableras som branschstandard och undantag från dessa görs endast på genomtänkta grunder och för att möjliggöra bästa hjälp för dina behov. Med hjälp av detta arbetssätt ämnar jag bryta från en terapivärld fylld av ideologi. Arbetet med att utveckla metoder utifrån bästa tillgängliga forskning och egna utvärderingar pågår konstant för nå resultat med allt högre effektivtet.

damberg psykologmottagning

Damberg Psykologmottagning

Org-nr: 559460-8266

Norra Allégatan 8

410 01 Göteborg

(+46) 739 92 03 33

oscar@dambergpsykolog.se

2024 Damberg Psykologmottagning AB